Dodávky k zákazníkovi

V rámci kompletní péče o zákazníky zajišťujeme dodávky produktů přímo na zákazníkem udanou adresu. Toto zajišťujeme podle konkrétních potřeb vlastními pracovníky nebo ve spolupráci s našimi smluvními partnery.

Instalace ON-SITE

Součástí naší nabídky je instalace v místě zákazníka, která zahrnuje podle výběru zákazníka rozbalení produktu, jeho základní hardwarovou a softwarovou instalaci a testování chodu. Podle konkrétní specifikace zajišťujeme i konfiguraci a nastavení daného produktu nebo celého řešení podle podmínek a požadavků zákazníka.

Zaškolení obsluhy

Po instalaci produktu nebo řešení následuje zaškolení obsluhy produktu nebo systému a to na úrovni uživatelů jednotlivých zařízení nebo správců systému. Cílem školení je zajistit bezproblémový chod zařízení nebo systému, což umožní zákazníkům se plně soustředit na hlavní předmět jejich činnosti.

Testování a simulace

V rámci předprodejní nebo poprodejní podpory nabízíme možnost zapůjčení a testovaní produktů nebo souboru produktů a spolupráci na pilotních projektech. Tím lze eliminovat chyby v nastavení a konfiguracích produktů, což umožní hladký start po instalaci celého řešení. Dále je možné ověřit funkčnost a chování poptávaných řešení a provádět zátěžové testy chodu systémů. Toto řešíme jak vlastními prostředky tak s podporou a s prostředky výrobců těchto produktů.