Analýza současného stavu, návrh optimalizace

Společnost Anabit nabízí expertní konzultační služby především v oblastech návrhu, konfigurace, implementace a podpory infrastrukturních systémů. Nabízíme posouzení současného stavu Vašeho IT prostředí, návrh jeho optimalizace za účelem zvýšení produktivity zaměstnanců a podpory business procesů ve Vaší organizaci, a to jak v krátkodobém časovém výhledu (největší hrozby a nedostatky), tak v dlouhodobém – strategickém pohledu.

Díky dlouholetým zkušenostem vám můžeme pomoci v následujících oblastech:

 • Microsoftserverové systémy založené na platformě serverových systémů Microsoft.
 • Infrastrukturní platformy - architektura serverů a datových úložišť, clustering, virtualizace, zálohování, replikace a archivace dat, datové a tiskové služby.
 • Konsolidace serverové infrastruktury.
 • Služby datových sítí – adresářové služby Active Directory, architektura DNS, DHCP, sdílení dat a tiskáren, replikace dat
 • Aplikační platformy – sjednocená komunikace - elektronická pošta a spolupráce, databáze, groupware.
 • Migrace do Active Directory a MS Exchange, přechod na nové verze.
 • Zabezpečení – komunikační bezpečnost, zabezpečení elektronické pošty a internetového přístupu.
 • Vzdálený přístup – terminálové služby
 • Virtualizace na platformě VMware a Microsoft.

Hlavní využívané platformy

    Operační systémy

 • MS Windows Server
 • MS Windows Small Business Server

    Dostupnost

 • MS Cluster
 • virtualizační clustery VMware vSphere a Microsoft Hyper-V

    Aplikační platformy

 • MS SQL Server

    Platformy komunikace a spolupráce

 • MS Exchange Server
 • Lotus Domino Server

    Zálohování, replikace a archivace dat

 • MS Data Protection Manager
 • Produkty Symantec (BackupExec, Netbackup, Storage Foundation, atd.)

    Vzdálený přístup

 • VMware View
 • Microsoft Remote Desktop services
 • TeamViewer